واحد همودیالیز به عنوان بزرگترین واحد مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل با مجموع 86 تخت و 66تخت فعال ارائه دهنده خدمات درمانی به بیماران با نارسایی مزمن کلیوی است. این واحد در 2 طبقه و 4 سالن مجزا آماده خدمات رسانی در 3 نوبت صبح ، عصر ، شب میباشد. کلیه پرسنل این مرکز از مجرب ترین کادر درمانی میباشد. بیماران طبق برنامه روتین ماهانه مراجعه نموده و خدمات درمانی مطلوب را دریافت مینمایند. در هر شیفت پزشک متخصص داخلی بیماران را ویزیت مینماید.در هرماه آزمایشات طبق دستور العمل معاونت درمان برای بیماران ارسال میگردد و در پایان هرماه کلیه بیماران توسط پزشک نفرولوژی ویزیت میگردد. مطابق دستور پزشک محترم نفرولوژی بیماران نیازمند خدمات مشاوره روانپزشکی و تغذیه با حضور کارشناسان مجرب خدمات مشاوره را دریافت مینمایند.

رسالت واحد همودیالیز

واحد همودیالیز مرکزپزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل به عنوان بزرگترین مرکز همودیالیز در سطح استان با تکیه برسرمایه های انسانی متعهد و مجرب و برمبنای استانداردهای معاونت درمان ، ارائه دهنده بهترین و مطلوب ترین خدمات درمانی به بیماران با نارسایی مزمن کلیوی میباشد ؛ که ضمن رعایت کرامت انسانی وحفظ آرامش بیماران با هدف افزایش رضایتمندی و اعتماد سازی  از طریق ارتقا و بهبود مستمر کیفیت زندگی را دنبال می نماید.