برنامه پزشکان مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل (ع)

تخصصنام پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
متخصص داخلیدکتر بابک پوریا8:008:008:00
متخصص داخلیدکتر سید جعفر برزانیان12:0012:0012:00
متخصص داخلیدکتر کامیار متولی 17:00
متخصص داخلیدکتر فرزاد آبخو 17:3017:30
متخصص داخلیدکتر سمیه فرزام نیا 17:30
متخصص داخلیدکتر بهرپوز صمدی 18:00
متخصص داخلیدکتر الهام نورانیان18:00
کلیه (نفرولوژیست)محمد متین فر 09:00
کلیه (نفرولوژیست)دکتر حامد محمدیان08:30
کلیه و مجاری اداری (ارولوژِیست)دکتر امیر حاوید10:00
کلیه و مجاری اداری (ارولوژِیست)دکتر افشین مرتضوی15:45
فوق تخصص چشم
دکترکیوان جناب 11:00
چشمامید فخری زاده18:45
چشمهادی 16:30
قلب و عروقدکتر اسما صالحی09:00
قلب و عروقدکتر فروز بکتاش10:3017:30
قلب و عروقدکتر شیما عسیس08:45
مغز و اعصابدکتر مهدی نوروزی09:4509:45
اعصاب و روان
دکتر مهدی شریف مهر
17:30
اعصاب و روان
دکتر مریم محمدیان
16:0016:00
ارتوپدیدکتر محمد متقی08:3016:00
زنان و زایماندکتر مریم انصاری08:30
زنان و زایماندکتر مریم فروغ یزدانی08:3017:30
زنان و زایماندکتر آزاده خورسندی08:30
کارشناس تغذیهخانم ریحانه آقایی17:00
متخصص اطفالدکتر نسیم کیمیایی 08:3008:3008:30
دکترای روانشناسیدکتر فرزانه منجزی15:00