دکتر سیدجعفر برزانیان
متخصص داخلی
دکتر فاطمه عظیمیان
متخصص داخلی
دکتر بابک پوریا
متخصص داخلی
دکتر کامیار متولی
متخصص داخلی
دکتر فرزاد آبخو
متخصص داخلی
دکتر امید فخری زاده
چشم پزشک
دکتر کیوان جناب
متخصص و جراح چشم
دکتر فروز بکتاش
متخصص قلب و عروق
دکتر اسماء صالحی سده
متخصص قلب و عروق
دکتر فروغ یزدانی
متخصص زنان و زایمان
دکتر مریم انصاری
متخصص زنان و زایمان
دکتر آزاده خورسندی
متخصص زنان و زایمان
دکتر علی حاجی هاشمی
متخصص جراحی عمومی
دکتر مهران خاکپور
متخصص ارتوپدی
دکتر احسان گلکار
متخصص ارتوپدی
دکتر مریم محمدیان سیچانی
متخصص اعصاب و روان
دکتر مهدی شریف مهر
متخصص اعصاب و روان
دکتر محسن عطائی کچوئی
متخصص داخلی مغز و اعصاب
دکتر مهدی نوروزی
متخصص داخلی مغز و اعصاب
دکتر شهرام طاهری
نفرولوژیست
دکتر محمد متین فر
نفرولوژیست
دکتر افشین مرتضوی
فلوشیپ سرطان های دستگاه ادراری
دکتر رضا تحریریان
پاتولوژیست (مسئول فنی)
دکتر امیر جاوید
متخصص اورولوژی
دکتر پوریا منصوری
متخصص رادیولوژی (مسئول فنی)
دکتر میثم ربیعی
متخصص رادیولوژی
دکتر مهدیه بشاش
متخصص رادیولوژی
دکتر فرناز فرحناکیان
دندانپزشک
دکتر فائزه فرحناکیان
دندانپزشک
دکتر مریم امینی
دندانپزشک
دکتر وحید محمدطاهر
دندانپزشک
دکتر احمدعلی سلطانی
دندانپزشک
دکتر میترا رضایی
دندانپزشک
دکتر مینا سادات انصارالحسینی
دندانپزشک
دکتر علی جهانگیری پور
دندانپزشک
دکتر یاسمن قاسمی
دندانپزشک
دکتر مینا رضوانی
داروساز
دکتر مرضیه محنت
داروساز
/]