جهت گرفتن نوبت انجام دیالیز چه مدارکی نیاز می باشد؟
 • دفترچه بیمه
 • معرفی نامه از پزشک نفرولوژیست
 • جواب آزمایشات مارکرهای ویروسی
 • کارت واکسیناسیون کووید
 • 1 قطعه عکس 4*3
 • کپی مدارک شناسایی
 • کارت گروه خونی
 • معرفی نامه از سایرمراکز(ویژه بیماران مهمان)
آیا در این مرکز خدمات دیالیز ویژه بیماران دیالیزی با مارکر مثبت ارائه میشود؟
 • در این مرکز هیچگونه ممنوعیتی برای پذیرش بیماران HCV، HIV و HBS مثبت نداریم.
در این مرکز برای رژیم غذایی برنامه ای دارید؟
 • بلی؛ کلیه بیماران هر 4 ماه یک بار طبق دستور معاونت درمان استان اصفهان توسط کارشناس تغذیه ویزیت میشوند.
اگر مبتلا به کرونا بودم برای انجام دیالیز باید چه اقدامی انجام دهم ؟
 • اگر بیمار از سایر مراکز دیالیز مراجعه نماید و مبتلا به کرونا باشد از پذیرش این بیمار معذوریم و در غیر اینصورت اگر از بیماران دائم این مجموعه باشد در اتاق ایزوله تا پایان دوره کووید دیالیز خواهد شد.
آیا به همه بیماران دیالیزی جهت رفت و برگشت سرویس رایگان ارائه میشود؟
 • چون این مرکز تحت پوشش خیریه میباشد سرویس رایگان برای اکثریت بیماران  با توجه به محدوده سکونت با معرفی به مرکز خیریه واقع در خیابان استانداری در نظر گرفته شده است.
جهت تهیه پیوند کلیه به کجا مراجعه کنیم؟
 • انجمن حمایت از بیماران کلیوی مسئول پیگیری و راهنمایی بیماران می باشد و در این مرکز هیچگونه خدماتی ارائه نمیگردد.

  در این مرکز فقط آزمایشات پیوند کلیه انجام می شود.