مرکز پزشکی –تخصصی حضرت ابوالفضل (ع) وابسته به انجمن خیریه بهداشتی-درمانی حضرت ابوالفضل (ع) باهدف ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران و سایر مراجعین و باتوجه به رعایت اصل تقدم پیشگیری بردرمان در واحدهای مختلف تخصصی و فوق تخصصی شامل1- بخش دیالیز2-درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شامل فوق تخصص کلیه /تخصص قلب/اطفال/چشم پزشکی و …3-بخش دندانپزشکی 4-بخش رادیولوژی 5- بخش آزمایشگاه ،با مشارکت خیرین محترم و انجمن محترم خیریه حضرت ابوالفضل(ع) در سال 1396 احداث گردیده است.پس از اتمام عملیات ساخت و صدور مجوز بهره برداری ،اولین فازآن شامل بخش همودیالیز،درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی و داروخانه شروع به فعالیت نموده ودرسال 1397سایربخشهای پاراکلینیک بارویکرد بیمارمحوی و با احترام به منشور حقوق بیمار و باهدف ارائه خدمات باکیفیت در تمامی زمینه ها شروع به کار نمود و پس از آن تابه اکنون در جهت نیل به اهداف کلان مرکز ،همگام با اهداف و استراتژی های انجمن خیریه و بارعایت اصول اعتباربخشی اقدام به ارتقای کیفی خدمات در تمامی بخش ها به ویژه بخش همودیالیز نموده است.امید است با استعانت از خداوند متعال وبا مشارکت خیرین محترم، مرکز بتواند به برنامه های بهبود بخشی و اهداف کلان ،درسال پیش رو جامه ی عمل پوشانیده و گامی بلند در راستای کاهش آلام مراجعین و بیماران بخصوص بیماران محترم دیالیزی بردارد. و از این طریق ضمن انجام وظیفه نسبت به بیماران و نیازمندان ،در جهت کسب رضایت الهی کوشابوده و مورد عنایت حضرت ولی عصر(عج)که همه در زیر سایه ولایت ایشان هستیم قرار گیریم .

چشم انداز (Vision) :

 • ما برانیم تا:به عنوان برترین ارائه دهنده خدمات درمانی و درمانگاهی( سرپایی ) به افراد دیالیزی در استان اصفهان و کشوربه صورت ارائه مراقبت با کیفیت عالی شناخته شویم.
 • ما برانیم تا:به عنوان برترین ارائه دهنده خدمات درمانی ایمن و اثربخش به بیماران و مراجعین در استان اصفهان و کشوربه صورت ارائه مراقبت با کیفیت عالی و هزینه مناسب  مطابق اصول اعتباربخشی  شناخته شویم.

رسالت :

بر آنیم با تکیه بر همت و تلاش پزشکان و پرسنل خود در کنار مشارکت فعال بیماران و سازمان های ذینفع با بهره گیری از برنامه های مختلف آموزشی   و درمانی نوین، کیفیت خدمات بالینی را بطور مستمر ارتقاء داده و به عنوان برترین مرکز درمانی  کشور شناخته شویم.

 ماموریت :

با استعانت از خداوند متعال و با پیشتازی در بهره گیری و راه اندازی سامانه های الکترونیک و ساختمان  جدید درمانی و پشتیبانی ،تجهیزات پزشکی پیشرفته و منابع انسانی کارآزموده برآنیم تا با کیفیت ترین خدمات درمانی و تشخیصی را بخصوص در حوزه دیالیز  در سطح کشور،به مددجویان و سایر مراجعین  ارائه داده وگامهای تعالی را هرچه راسختر در راستای حفظ فرهنگ و شئونات انجمن خیریه بهداشتی-درمانی حضرت ابوالفضل (ع)برداریم.

ارزش ها :

 • پاکدستی، صداقت و درستکاری
 • شفافیت و پاسخگویی
 • حفظ کرامت انسانها (خیرین، بیماران و کارکنان)
 • اطلاع رسانی کامل و آموزش به بیماران
 • نگاه جامع به گروه های پزشکی و کار گروهی
 • بهبود مداوم کیفیت با مسئولیت پذیری، خلاقیت، نوآوری، کارتیمی و یادگیری مستمرکارکنان
 • ترویج فرهنگ کار داوطلبانه و گروهی
 • ترویج استفاده از خرد جمعی و کار گروهی
 • افزایش کمیت خدمات با حفظ و ارتقاء کیفیت
 • التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران
 • رعایت اخلاق پزشکی و پرستاری
 • رعایت حقوق و کرامت انسانی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای درمانی،تشخیصی و رفاهی بیماران
 • رعایت موازین زیست محیطی، سلامت انسان ها و نعمت های الهی   
 • حفظ محرمانگي اطلاعات